Công ty cổ phần Đường sắt Quảng Nam Đà Nẵng

- Trước năm thành lập: Là Xí nghiệp quản lý đường sắt Quảng Nam Đà Nẵng thực hiện công tác quản lý bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt thuộc nguồn vốn Sự nghiệp kinh tế. Năm thành lập: Từ Xí nghiệp quản lý đường sắt Quảng Nam Đà Nẵng hoạt động theo nguồn vốn Sự nghiệp kinh tế được chuyển thành doanh nghiệp hoạt động công ích theo Quyết định số; 878/1998/QĐ-TCCB-LĐ ngày 17/4/1998.

- Ngày 20/3/2003 Bộ giao thông vận tải Chuyển đổi thành Công ty quản lý đường sắt Quảng Nam Đà Nẵng theo Quyết định số: 734/2003/QĐ-BGTVT.

- Ngày 29/6/2010 Hội đồng quản trị Tổng công ty đường sắt Việt Nam đã có quyết định chuyển đổi Công ty quản lý đường sắt Quảng Nam Đà Nẵng thành Công ty TNHH một thành viên quản lý đường sắt Quảng Nam Đà Nẵng theo Quyết định số: 712/QĐ-ĐS.

- Đến ngày 08/01/2015, Bộ giao thông vận tải có quyết định số:64/QĐ-BGTVT về việc phê duyệt danh sách doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa.

Tên gọi Công ty sau cổ phần hóa

Tên đầy đủ bằng tiếng Việt : Công ty Cổ phần Đường sắt Quảng Nam - Đà Nẵng
Tên viết tắt bằng tiếng Việt : Công ty Đường sắt Quảng Nam – Đà Nẵng
Tên giao dịch quốc tế bằng tiếng Anh : Quang Nam - Da Nang Railway joint Stock Company
Tên viết tắt bằng tiếng Anh : Quang Nam – Da Nang Railway Company
Trụ sở chính : 196 Hải Phòng, Phường Tân Chính, Quận Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại : 0511. 3821 785
Fax : 0511. 3893 082
E-mail : duongsatqndn196@yahoo.com.vn
Website : duongsatquangnamdanang.vn

TT Ngành nghề kinh doanh Mã ngành
1 Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ 4210
2 Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác 4290
3 Xây dựng công trình công ích 4220
4 Chuẩn bị mặt bằng, phá dỡ, san lấp
Chi tiết: San lấp mặt bằng
4312
5 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp vận tải đường sắt, đường bộ, tổ chức ứng phó thiên tai, cứu nạn và tai nạn giao thông 5221
6 Bán buôn tổng hợp, chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu 4669
7 Bán buôn tổng hợp 4690
8 Bán lẻ vật liệu, thiết bị xây dựng 4752
9 Hoạt động kiến trúc, tư vấn kỹ thuật có liên quan;
Chi tiết: Tư vấn đầu tư xây dựng, khảo sát, thiết kế, giám sát thi công công trình giao thông dân dụng.
7110
10 Kiểm tra phân tích kỹ thuật, thí nghiệm, kiểm nghiệm vật liệu xây dựng, kiểm tra độ bền bê tông, kết cấu 7120
11 Dịch vụ lưu trú ngắn ngày, kinh doanh khách sạn 5510
12 Dịch vụ ăn uống 5629
13 Vận tải hành khách trong và ngoại thành 4931
14 Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ xi măng, thạch cao (Không sản xuất tại trụ sở chính) 2395
15 Sản xuất cấu kiện kim loại, kết cấu thép (Không sản xuất tại trụ sở chính) 2511
16 Sản xuất sản phẩm khoáng sản, kim loại (Không sản xuất tại trụ sở chính) 2399
17 Kinh doanh các ngành nghề theo quy định của pháp luật
Thống kê truy cập
Tổng số khách: 10744
Bản quyền thuộc về Công ty Đường sắt Quảng Nam – Đà Nẵng
196 Hải Phòng, Phường Tân Chính, Quận Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: 0511. 3821 785; E-mail: duongsatqndn196@yahoo.com.vn