CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG

Công ty Đường sắt Quảng Nam - Đà Nẵng cam kết luôn đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của khách hàng, chủ đầu tư trong các lĩnh vực duy trì chất lượng cầu đường đảm bảo an toàn chạy tàu, thi công các công trình đường sắt và sản xuất vật liệu kết cấu thép chuyên ngành.

Để đạt mục tiêu trên :

- Công ty xây dựng thực hiện, duy trì cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001-2008.

- Không ngừng đào tạo nâng cao trình độ CBCNV.

- Sử dụng có hiệu quả máy móc thiết bị trong sản xuất.

- Mở rộng sản xuất kinh doanh để từng bước cải thiện đời sống CBCNV, xây dựng đơn vị vững mạnh.

GIÁM ĐỐC

CÔNG TY ĐƯỜNG SẮT QN-ĐN.

Hệ thống quản lý chất lượng
Thống kê truy cập
Tổng số khách: 34103
Bản quyền thuộc về Công ty Đường sắt Quảng Nam – Đà Nẵng
196 Hải Phòng, Phường Tân Chính, Quận Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: 0511. 3821 785; E-mail: duongsatqndn196@yahoo.com.vn