Công ty cổ phần Đường sắt Quảng Nam Đà Nẵng
Tiền thân là Xí nghiệp quản lý đường sắt Quảng Nam Đà Nẵng thực hiện công tác quản lý bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt thuộc nguồn vốn Sự nghiệp kinh tế. Năm thành lập: Từ Xí nghiệp quản lý đường sắt Quảng Nam Đà Nẵng hoạt động theo nguồn vốn Sự nghiệp kinh tế được chuyển thành doanh nghiệp hoạt động công ích theo Quyết định số; 878/1998/QĐ-TCCB-LĐ ngày 17/4/1998.

...Xem chi tiết

Thông báo - Quyết định
Thong bao moi hop DHCD thuong nien nam 2023Tải file
Thong bao DHDCD bat thuong nam 2022Tải file
Thong bao chi tra co tuc nam 2021Tải file
Thong bao ngay dang ky cuoi cung chot DS tham du Dai hoi dong co dong nam 2022Tải file
DS Co dong tham du Dai hoi Dong co dong thuong nien nam 2022Tải file
Đối tác - Khách hàng
Cty CP Dịch vụ Vận tải Giao nhận Xếp dỡ Hàng hóa Xuất nhập khẩu Vạn Thành Đạt
Cty TNHH Vận tải Thuận Việt
Cty TNHH QC & TT SEN
Cty CP VTTM Đường sắt
Cty TNHH TMDV Vận tải Hoa Lâm

..Xem thêm

Thống kê truy cập
Tổng số khách: 10738
Bản quyền thuộc về Công ty Đường sắt Quảng Nam – Đà Nẵng
196 Hải Phòng, Phường Tân Chính, Quận Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: 0511. 3821 785; E-mail: duongsatqndn196@yahoo.com.vn